Měření teploty v kompostárně a hygienizačním boxu

Pro měření teploty v regionální kompostárně jsme dodali vpichové teploměry s bezdrátovým přenosem.

Pro správný průběh kompostování je třeba vhodná teplota. Zejména v hygienizačním boxu je průběh hygienizace stanoven dosažením 70°C. Průběh hygienizace by měl být řízen autonomně bez zásahu lidského faktoru. Záznam o naměřených teplotách tak musí být prováděn automatickým monitorováním a záznamem do úložiště, kde nelze provádět změny ze strany uživatele.

Klient požadoval:

 • Odolné provedení teplotních sond do prostředí kompostárny s měřením teploty v agresivním materiálu.
 • Bezdrátový přenos naměřených hodnot.
 • Záznam teplot v autonomním systému bez zásahu lidského faktoru.
 • Informaci o alarmu při překročení teploty v hygienizačním boxu (70°C).
 • Historický záznam o měření pro kontrolní orgány.
 • Provedení akreditované kalibrace čidel.

Řešení:

 • Teplotní sondy jsou provedeny z nerezového materiálu s použitím přístrojů s krytím IP65.
 • Pro použití v hygienizačním boxu byl použitý přídavný box s vyšším krytím.
 • Přenos naměřených dat je zprostředkován rádiovou sítí Sigfox, která má pokrytí po celé Evropě.
 • Záznam je prováděn autonomně do Comet cloud, který umožňuje exporty a reporty pro kontrolní orgány.
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř KALIST AKL s.r.o. provedla kalibrace čidel a vystavením mezinárodně uznatelných kalibračních listů v rámci mezinárodních multilaterárních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Doporučené produkty7