Monitorování a teplotní mapa farmaceutického skladu

Instalace monitorovacího systému teploty a relativní vlhkosti ve skladu farmaceutického materiálu NOVIKO / COVETRUS.

Pro jednoho z největších distributorů veterinárních i humanitárních léčiv, biopreparátů, zdravotnického materiálu, veterinárních přístrojů a krmiv jsme realizovali instalaci monitorovacího systému teploty a relativní vlhkosti v novém skladu. Celé instalaci předcházela teplotní mapa celého skladu, který byl rozdělen na dvě skladovací haly. Celkový prostor měl 8000 m² s výškou cca 12 m.

Kient požadoval:

 • Provedení teplotní mapy skladu pro farmaceutické účely.
 • Dle provedené teplotní mapy navrhnout počet a vhodné umístění teplotních čidel a čidel relativní vlhkosti.
 • Vypracování cenové nabídky na dvě varianty provedení monitorovacího systému. První varianta s drátovým řešením s použitím šestnácti kanálových ústředen. A druhá varianta se snímači s bezdrátovým přenosem v rámci rádiové sítě Sigfox.
 • Technické provedení a instalaci ve skladovací hale o rozměrech 100 x 85 m.
 • Předvedení a test bezdrátových čidel včetně funkčnosti alarmů v Comet cloud.
 • Technickou podporu systému a možnost vzdálené podpory cloudu.

Řešení:

 • Provedli jsme teplotní mapu obou částí skladu, včetně regálového systému a volného prostoru, který je určen k expedici a příjmu materiálu.
 • Teplotní mapa byla provedena tak, aby byl sklad splňoval podmínky pro skladování farmaceutického materiálu. Použit byl metodický postup v souladu s doporučením Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Světové zdravotnické organizace (WHO).
 • Po provedení teplotní mapy jsme doporučili nejvhodnější umístění teplotních a vlhkostních čidel s ohledem na správné fungování systému. Rozmístění a počet čidel jsme s klientem zkonzultovali a našli optimální řešení i z hlediska ekonomického provedení.
 • Vypracovali jsme dvě cenové nabídky. Jedna varianta obsahovala drátová čidla s ústřednami, kde byly kabeláže vedeny až na místa měření pomocí žlabů. Druhá varianta zahrnovala nabídku bezdrátových čidel Sigfox, s použitím bateriových akupacků a záložních Micro BTS stanic.
 • Vzhledem k nákladnosti instalace drátového řešení, zvolil klient bezdrátově snímače Sigfox.
 • Přímo na místě jsme provedli instalaci čidel včetně prvotní konfigurace a nastavení v Comet cloud.
 • Provedli jsme akreditovanou kalibraci teploty i relativní vlhkosti u všech čidel.
 • Zaškolili jsme uživatele v používání systému a jeho možnostech.