Na oddělení Hematologie a Biochemie jsme provedli instalaci a kalibraci GSM dataloggerů v mrazácích a lednicích.

Pro skladování krve a plazmy je nutné monitorovat aktuální teplotu v lednicích a mrazácích. Požadavky jsou v tomto případě velmi náročné. Škody, které by vznikly nesprávným skladováním, by měly velký dopad na skladovaný materiál. Zákazník v tomto případě podléhal přísné kontrole ze strany SÚKL. Od klienta jsme dostali následující požadavky, které musel měřící systém splňovat.

 • Záznam teploty v nastaveném intervalu.
 • Ukládání do internetového úložiště Comet Cloud.
 • Jako pojistku ukládat data i do interní paměti přístroje.
 • Nastavení alarmu v případě překročení přednastavených teplot.
 • Měření pomocí externích sond přímo v mrazáku či lednici.
 • Nastavení půdorysu a umístění měřených míst na mapě.

Řešení:

Pro tento případ jsme navrhli řešení od českého výrobce Comet system v podobě IoT GSM dataloggeru a externích teplotních sond. Dodatečně jsme doplnili i monitorování teploty vzduchu v místnosti jednoduchou instalací bezdrátového teploměru v rádiovém signálu Sigfox.

Comet SystemTento systém nabízí širokou škálu variant a použití. Instalace tak mohla proběhnout přímo na místě a díky bezdrátové komunikaci nebylo nutné vést dlouhou kabeláž. Všechna naměřená data pak může odpovídající osoba sledovat online z jakéhokoli počítače či mobilního telefonu s internetovým připojením.

Zajistili jsme pro zákazníka:

 • kompletní instalaci zařízení do lednic a mrazáků
 • prvotní nastavení GSM loggerů pomocí obslužného software
 • nastavili jsme požadované alarmy pro překročení daných teplot
 • všechna zařízení jsme nainstalovali a nastavili v internetovém úložišti Comet cloud
 • všechna čidla teploty jsme zkalibrovali podle akreditovaného postupu
 • zaškolili jsme personál tak, aby dokázali přístroje individuálně přenastavovat podle svých potřeb a kritérií
 • dodali jsme kompletní dokumentaci (prohlášení o shodě, kalibrační list, manuál, ...)