Laserové dálkoměry slouží k měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku. Dálkoměry jsou vhodné zejména ve stavebním průmyslu, kdy je potřeba změřit vzádlenost objektu, který není dostupný. Naměřené hodnoty jsou pak zobrazeny na displeji.

Některé typy dálkoměrů nabízejí i další funkce jako je například „trvalé měření", měření plochy či objemu, přičítání či odčítání délek a další.