Pro měření délky a výšky

Prodáváme měřidla délky, posuvná měřidla, svinovací pásma a metry, výškoměry, dálkoměry i krokoměry. Měřidla délky jsou dnes zastupena ve všech odvětvích společnosti i průmyslu. V různých oblastech je potřeba odlišné měřidla délek s ohledem na přesnost i provedení.