Snímače, čidla a detektory CO2 Comet System

Čidla oxidu uhličitého jsou vhodná do prostředí s vyšší koncetrací osob a do nevětraných prostor, kde může dojít k navýšení koncentrace CO2. Detektor přesně sleduje hodnotu CO2 a při jeho navýšení spustí vizuální či akustický alarm.

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého má zásadní vliv na lidský organismus. Při vyšší koncenraci dochází ke ztrátě koncentrace, únavě a může vést až k bolestem hlavy a nevolnosti.

Comet system