Kalibrace analyzátorů vlhkosti

Provádíme také stále častěji žádanou kalibraci sušících vah (analyzátorů vlhkosti).

Kalibrace splňuje požadavky dozorových orgánů (ISO, SUKL, ČIA, apod.). Při kalibraci (validaci) sušících vah provádíme základní seřízení jak vážící části vah, tak i kontrolu a seřízení teplotní části zařízení. Ke každé z nich je pak vystaven kalibrační list, ve kterém jsou uvedeny hodnoty zjištěné při zkoušce. Seřizujeme analyzátory značek Ohaus, Radwag, Kern, Sartorius či Mettler Toledo.

KernMettler ToledoOhausRadwagSartorius

Naše Kalibrační laboratoř
KALIST AKL s.r.o. je
akreditovaná pro kalibraci hmotnosti i teploty:
  • kalibrace vážící části analyzátoru vlhkosti
  • kalibrace teploměru analyzátoru vlhkosti

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Co naše laboratoř nabízí:

  • Jsme akreditovaní - Naše laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci - Osvědčení o akreditaci
  • Kalibrace u zákazníka - Sušící váhu můžeme kalibrovat přímo na místě, kde ji používáte. Díky tomu se sníží délka doby, po kterou váhu nemůžete používat.
  • Vhodné etalony - K měření využíváme kalibrované závaží vysoké třídy přesnosti.
  • Kalibrační list - Vystavíme vám kalibrační list s výsledky měření včetně uvedení příslušných nejistot měření.
  • Servisní úkony - Součástí kalibrace je celková kontrola funkčnosti měřidla, v případě potřeby lze provést opravu či justáž.

Kontakty

David Šiška(+420) 775 185 655dsiska@kalist.cz

 

 

Nabídka
analyzátorů
vlhkosti

Vstoupit do e-shopu

Poptávka
kalibrace vašeho
analyzátoru vlhkosti

Vytvořit poptávku

 

Ukázka naší práce