Kalibrace laboratorních a analytických vah

Kalibrujeme přesné, analytické a laboratorní váhy všech značek.

KALIST AKL s.r.o.
je akreditován pro kalibraci
vah s neautomatickou činností.
  • laboratorní váhy
  • analytické váhy
  • lékárenské váhy

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Mettler ToledoKernRadwagSartorius

Základním předpokladem pro správné používání laboratorních a anlytických vah je pravidelná kalibrace. Bez pravidelného kalibrování váhy nelze spolehivě použít naměřené údaje. U přesných a laboratorních vah, které jsou často používané k přesné analýze váženého vzorku, to platí dvojnásob. Zejména častým používáním vah v provozu dochází k opotřebení a odchylkám při vážení. Proto je nutné dodržovat pravidelnou kalibraci těchto vah v závislosti na četnosti a oblasti používání váhy.

Kalirace laboratorních a analytických vah probíhá kvantitativním porovnáním hodnoty referenčního závaží (etalonu) se naměřenou hodnotou váhy, která je zobrazena na displeji. Pro tyto účely je nutné dodržet současné kalibrační postupy. Důležité je také používání vhodných etalonových závaží s odpovídající přesností, která jsou pravidelně kalibrována.

Proč provádět pravidelné kalibrace?

Osvědčení o akreditaci
  • Jsme akreditovaní - Naše laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci - Osvědčení o akreditaci
  • Spolehlivé měření - Pravidelnou kalibrací váhy zajistíte spolehlivé a přesné měření přístroje. Důležitá je pravidelná kalibrace ve stanoveném časovém období, které je stanoveno s ohledem na umístění v provozu a četnost prováděných měření.
  • Soulad s předpisy - Provádění kalibrace přesných vah je často podmínkou interních předpisů a nařízení firem a institucí.
  • Úspora nákladů - Přesné váhy jsou často součástí výrobního procesu. Například při vážení použitých materiálů a vzorků určených k výrobě je nutná nejvyšší přesnost s minimální odchylkou. Ve výsleku lze pravidelnou kalibrací laboratorní váhy dosáhnout výrazné úspory.
  • Inovace a zisky - Přesným vážením a měřením lze docílít inovací výrobních postupů a vývoje v dané oblastí. S tím jistě souvisí technologický a ve výsledku i finanční zisk. 

Používané etalony - laboratorní a analytické váhy

Pro kalibrace laboratorních a analytických vah používáme sady kalibrovaného etalonového závaží v rozmezí 1mg - 20 kg. Tyto etalony také používáme ke kalibraci sušících vah.

Ukázky kalibrací přesných vah

Technici Kalist AKL provádějí kalibrace přesných vah po celé České republice. Po dohodě se dokáží přizpůsobit provozu a časovému harmonogramu tak, aby mohla být kalibrace provedena rychle, efektivně a hlavně s co nejvyšší přesností.

MapaKontakt

David Šiška(+420) 775 185 655dsiska@kalist.cz

Kalibrace vah lze provést přímo v naší kalibrační laboratoři. Nejčastěji však provádíme kalibraci přímo u zákazníka kdekoli v České repulice.

Nabídka
kalibrovaných
laboratorních vah

Vstoupit do e-shopu

Poptávka
kalibrace vaší
laboratorní váhy

Vytvořit poptávku