KALIST AKL s.r.o.
je akreditovaná pro kalibraci objemu.

Akreditac

Naše laboratoř
Kalibrace a kalibrační list
Prodej kalibrovaných pipet
Kontakt

Naše laboratoř provádí kalibrace pístových pipet a dalších pístových odměrných přístrojů všech dostupných značek. Kalibrujeme pipety s fixním objemem i nastavitelné, pipety jednokanálové i vícekanálové, pipety s mechanickou obsluhou i elektronické. Kalibrujeme také byrety a dávkovače. Kalibrace probíhá gravimetrickou metodou podle kalibračního postupu KP-05 na základě normy ČSN EN ISO 8655-6.

Pokud si zákazník nepřeje jinak, provedeme vyhodnocení maximální dovolené chyby dle příslušné části normy ČSN EN ISO 8655 a v případě, že pipeta neodpovídá normě, můžeme na žádost zákazníka pipetu najustovat na správný objem (pokud to konstrukce pipety dovoluje).

 


Osvědčení o akreditaciProč provádět akreditovanou kalibraci?

Naše laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci - Osvědčení o akreditaci

Pravidelnou kalibrací podle akreditovaného poustupu zajistíte spolehlivé a přesné měření pipety. Velmi důležité je pak dodržování pravidelné kalibrace ve stanoveném časopvém intervalu. Tento intreval je nutné stanovit podle četnosti používání pipety ale často je tento interval určen vnitřními předpisy.

Soulad s předpisy - Provádění kalibrace pipet je často podmínkou interních předpisů a nařízení firem a institucí. Správné měření a dodržování metrologických postupů je základním předpokladem kladných výsledků.

 


laboratoř pipetVhodné laboratorní podmínky

Splňujeme přísné laboratorní podmínky nutné pro maximální přesnost měření. V laboratoři je udržovaná stálá teplota s minimálním prouděním vzduchu pro zajištění stabilních podmínek měření. Díky "vlhkostní pasti", která je součástí etalonové váhy, je minimalizován odpar dávkované kapaliny. Laboratorní stoly jsou vybaveny žulovou deskou, která zabraňuje vzniku nežádoucích otřesů a vibrací.

K měření využíváme vhodné etalonové váhy Sartorius MSA 6.6S-000DM (dílek 0,001 mg) a Sartorius CPA225D-OCE (dílek 0,01 / 0,1 mg).

 

 


Pipety stojan

Kalibrace včetně vystavení kalibračního listu

Vystavíme vám kalibrační list s výsledky měření včetně uvedení příslušných nejistot měření a s případným vyjádřením shody s maximální dovolenou chybou dle ČSN EN ISO 8655

Součástí kalibrace je vyčištění, kontrola těsnosti, promázání a celková kontrola funkčnosti pipety.

 

 

 


 

Pipety

Eshop s prodejem pipet

Pokud chcete zakoupit novou pipetu i s kalibrací, není nic jednoduššího než si vybrat z aktuální nabídky nejprodávanějších vah v našem eshopu.

PIPETY Eshop.

Skladem se také snažíme držet nejrpodávanější typy pipet, které se nejčastěji prodávají včetně kalibrace a kalibračního listu.

  

 


Kontakt

Kalibrace vah lze provést přímo v naší kalibrační laboratoři

Pipety ke kalibraci prosím zasílejte vyčištěné, s vyplněným dekontaminačním protokolem a odpovídajícím množstvím špiček, které používáte. V opačném případě provedeme kalibraci se špičkami Eppendorf či Sartorius.

Sídlo firmy a kalibrační laboratoře

KALIST AKL s.r.o.
Třebětice 8
769 01 Holešov 

Zobrazit na mapě

Informace ke kalibracím pipet

Bc. Denisa Drápalíková
(+420) 778 779 724
ddrapalikova@kalist.cz


Kalibrace, otázky a odpovědi

Kalibrace, otázky a odpovědi

Jak dlouho kalibrace platí? Jaká je lhůta rekalibrace? Co je to kalibrační list a co obsahuje? Co je to validace, etalon, návaznost měřidel či úřední ověření měřidla? Odpovědi na tyto otázky naleznete právě zde.