Kalibrace pipet

služby - vybavení laboratoře - kontakty - reference

Naše laboratoř provádí kalibrace pístových pipet a dalších pístových odměrných přístrojů všech dostupných značek. Kalibrujeme pipety s fixním objemem i nastavitelné, pipety jednokanálové i vícekanálové, pipety s mechanickou obsluhou i elektronické. Kalibrujeme také byrety a dávkovače. Kalibrace probíhá gravimetrickou metodou podle kalibračního postupu KP-05 na základě normy ČSN EN ISO 8655-6.

Naše Kalibrační laboratoř
KALIST AKL s.r.o. je
akreditovaná pro kalibraci objemu:
 • pístové pipety
 • pístové byrety
 • pístové dávkovače
 • mechanické i elektronické

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Co naše laboratoř nabízí:

 • Jsme akreditovaní - Naše laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci - Osvědčení o akreditaci
 • Vhodné laboratorní podmínky - Splňujeme přísné laboratorní podmínky nutné pro maximální přesnost měření. V laboratoři je udržovaná stálá teplota s minimálním prouděním vzduchu pro zajištění stabilních podmínek měření. Díky "vlhkostní pasti", která je součástí etalonové váhy, je minimalizován odpar dávkované kapaliny. Laboratorní stoly jsou vybaveny žulovou deskou, která zabraňuje vzniku nežádoucích otřesů a vibrací.
 • Vhodné etalony - K měření využíváme vhodné etalonové váhy Sartorius MSA 6.6S-000DM (dílek 0,001 mg) a Sartorius CPA225D-OCE (dílek 0,01 / 0,1 mg).
 • Kalibrační list - Vystavíme vám kalibrační list s výsledky měření včetně uvedení příslušných nejistot měření a s případným vyjádřením shody s maximální dovolenou chybou dle ČSN EN ISO 8655.
 • Servisní úkony - Součástí kalibrace je vyčištění, kontrola těsnosti, promázání a celková kontrola funkčnosti pipety.

Pokud si zákazník nepřeje jinak, provedeme vyhodnocení maximální dovolené chyby dle příslušné části normy ČSN EN ISO 8655 a v případě, že pipeta neodpovídá normě, můžeme na žádost zákazníka pipetu najustovat na správný objem (pokud to konstrukce pipety dovoluje).

Pipety ke kalibraci prosím zasílejte vyčištěné, s vyplněným dekontaminačním protokolem a odpovídajícím množstvím špiček, které používáte. V opačném případě provedeme kalibraci se špičkami Eppendorf či Sartorius.

Kontakty

Bc. Denisa Drápalíková(+420) 778 779 724ddrapalikova@kalist.cz

 
 

Nabídka
kalibrovaných
pipet

Vstoupit do e-shopu Eshop kalibrované pipety
 

Poptávka
kalibrace
vaší pipety

Vytvořit poptávku Kalibrace vaší pipety

 

Reference - naši zákazníci

Mezi naše nejvýznamější zákazníky patří nemocnice, laboratoře, lékařské ordinace a výzkumné ústavy.

Kalibrované pipety jsou využívány zejména v:

 • hematologicko transfuzních odděleních
 • oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie
 • v onkologických ústavech
 • lékárnách a zdravotních potřebách
 • v institutech a ústavech pro certifikaci a testování
 • v dalších soukromých i státních subjektech