Kalibrace teploměrů

Kalibrujeme veškeré druhy teploměrů v širokém spektru teplot.

Naše laboratoř je zaměřena mimo jiné i na kalibraci teploměrů. Vzhledem ke špičkovému vybavení pracoviště jsme schopni provádět kalibrace v širokém spektru teplot (- 196 ⁰C až 1100 ⁰C). Typicky námi kalibrovaná měřidla jsou takřka veškeré druhy teploměrů, které je trh schopen nabídnout (elektronické, analogové, prostorové, vpichovací, odporové, termočlánky, atd.).

Naše Kalibrační laboratoř
KALIST AKL s.r.o. je
akreditovaná pro kalibraci teploty:
  • elektronické teploměry
  • analogové teploměry
  • prostorové i vpichovací

 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Zajišťujeme kalibraci nejen klasických měřidel teploty, ale i teplotních řetězců jako celku, čímž se eliminuje chyba na trase měřícího řetězce. V podstatě je proměřena celá „trasa“ od zobrazovací jednotky přes případný převodník nebo komunikační kartu až po samotné čidlo teploty. Tím se eliminuje chyba jednotlivých článků řetězce a zákazník má jistotu, že zobrazená teplota je správná.

Co naše laboratoř nabízí:

  • Jsme akreditovaní - Naše laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci - Osvědčení o akreditaci
  • Vhodné vybavení laboratoře - Naše laboratoř je vybavená tak, abychom mohli provádět kalibrace teploty u většiny teploměrů s ohledem na jejich způsob provedení. Do našeho vybavení tak patří nejen suché blokové pícky a laboratorní lázně.  V několika klimakomorách jsme schopni simulovat požadované teplotní rozsahy pro maximální přesnost měření. 
  • Přesné etalony - Základem přesného měření jsou kvalitní a kalibrované etalony. Naše laboratoř je vybavena špičkovými etalony, díky kterým zajistíme nejen široký rozsah měření, ale i co nejvyšší přesnost.
  • Kalibrační list - Vystavíme vám kalibrační list s výsledky měření včetně uvedení příslušných nejistot měření.

Kontakty

Ing. Gabriela Adamcová(+420) 775 879 010gadamcova@kalist.cz

Kromě kalibrace Vašeho zařízení nabízíme možnost zakoupit si v našem e-shopu nové teploměry, u kterých si můžete u nás nechat provést kalibraci, nebo si vybrat již kalibrované teploměry.

Nabídka
kalibrovaných
teploměrů

Vstoupit do e-shopu

Poptávka
kalibrace vašeho
teploměru

Vytvořit poptávku

 

Kalibrace teploměrů u zákazníka

Provádíme také měření mimo prostory laboratoře přímo u zákazníka v technologickém procesu, takže odpadá mnohdy složitá a zdlouhavá demontáž měřidla před zasláním do laboratoře a následná zpětná montáž. Typickým příkladem je kalibrace teplotních čidel v pecích, sušárnách, silech a chladících komorových skříních.