Homogenita teplotního pole

Další velmi častou formou kalibrací je proměření „teplotního pole“. Tato forma kalibrací se využívá hlavně při zjišťování homogenity pracovního prostoru v zařízeních, jako jsou lednice, termostaty, vodní lázně, mrazáky, nebo při zjišťování kritických míst (nejteplejší nebo naopak nejchladnější) prostorů skladovacích hal, komorových mrazáků, lednic apod.

Výsledkem je pak kalibrační list obsahující teplotní mapu kalibrovaného zařízení, fotodokumentace, grafický nákres rozmístění čidel, statistika měření a písemné zhodnocení daného měření. Ve zjištěném „kritickém“ místě pak bývá umístěno čidlo monitorovacího zařízení.

Kalibrace teplotního pole se vzhledem ke svému charakteru obvykle provádí přímo u zákazníka.

Pro bližší informace se informujte na e-mailu kalist@kalist.cz nebo telefonním čísle 775 185 655.