Pro záznam minimální a maximální teploty

Právě zde naleznete teploměry s funkcí záznamu minimální a maximální naměřené teploty. Nastavení této funkce je řešená velmi jednoduše. V nastavitelném časovém intervalu nebo až do resetování teploměr zaznamenává nejnižší nebo nejvyšší naměřenou teplotu. Jako pokročilá funkce je u některých teploměrů možnost nastavení alarmu na konkrétní hodnotu teploty. Případně její záznam do úložiště.

Tyto teploměry jsou nejčastěji využívány v monitorování prostorů a chladících boxů. Ovšem uplatnění naleznou i v domácnosti, kdy chcete jednouše zjistit zda v noci mrzlo.