ConWin - monitorovací systém na míru Vašim potřebám

Naši zákazníci stále častěji řeší potřebu nepřetržitého sledování různých podmínek prostředí na více místech najednou. Moderním, spolehlivým a elegantním řešením je námi nabízený monitorovací systém ConWin.  Tento systém je založen na modulárním principu a umožňuje tak přizpůsobení monitoringu na míru požadavkům a potřebám zákazníka. Ať už se jedná o skladovací prostory, archivy, chladící a mrazicí boxy či laboratoře, díky modulární koncepci je možné soustavné sledování nejrůznějších parametrů prostředí.

Vlastnosti a výhody monitorovacího systému: 

Modulární koncepce

Možnost postupného rozšiřování monitoringu o další sondy či měřené veličiny podle potřeby zákazníka. Systém je tak možné maximálně přizpůsobit individuálním požadavkům. Zákazník si zvolí, kolik potřebuje čidel a jakou veličinu s nimi chce měřit.

Sledování různých fyzikálních veličin

K nejčastěji sledovaným podmínkám prostředí patří teplota a relativní vlhkost. Do monitorovacího systému je však možné zapojit i čidla pro měření jiných fyzikálních veličin (koncentrace plynu, frekvence, atd.) nebo například čidlo sledující otevření a zavření dveří.

Sledování veličin

Přehledné a okamžité vyhodnocení

Všechny aktuální naměřené hodnoty jsou zobrazeny v přehledné tabulce a ihned vyhodnoceny na základě přednastavených parametrů. V případě překročení meze některého parametru je uživatel upozorněn zvýrazněním dané položky, akustickým či vizuálním alarmem, nebo odesláním emailu či SMS zprávy.

Možnosti nastavení a vyhodnocení

Vyhodnocování naměřených výsledků se provádí podle šablon nastavených uživatelem. Systém umožňuje nastavení libovolného množství těchto šablon. Je tedy snadné pro různé skupiny čidel či pro jednotlivé objekty nastavit různé podmínky a parametry sledování a vyhodnocování. Také zobrazení naměřených hodnot lze takřka neomezeně přizpůsobovat (zobrazení jen některých hodnot, barevné rozlišení, apod.). Lze také tvořit individuální sestavy pro tisk.

Nastavení vyhodnocení

Grafy

Monitorovací systém nabízí komfortní a přehlednou práci s grafy, umožňuje zobrazení libovolného úseku měření, synchronizaci grafů, tisk i uložení do souboru.

Grafy

Bezdrátový přenos

Veškerá komunikace a přenos dat v rámci systému může probíhat bezdrátově. Není tedy potřeba provádět žádné stavební úpravy. Pokud bezdrátový přenos není možný, lze využít přenos kabelem, ale možností je také připojení ke stávající datové síti zákazníka.

Vzdálený přístup

K datům v systému je možné s příslušným oprávněním přistupovat z lokální sítě či přes internet.

Úrovně oprávnění

Možnost nastavení několika úrovní oprávnění pro přístup uživatelů systému se základními, pokročilými či administrátorskými pravomocemi.

Zabezpečení

Systém umožňuje automatické zálohování veškerých dat. Centrální počítač bývá standardně vybaven záložním zdrojem energie pro případný výpadek elektrického proudu. Kontrolní mechanismus pak kontroluje funkčnost všech čidel. Jednotlivé sběrné moduly mají vlastní nezávislou paměť pro případ, že by došlo k výpadku přenosové sítě.

Validace

Správnost naměřených hodnot je zajištěna návazností použitých měřidel a pravidelnou validací.

Podpora

Součástí instalace monitorovacího systému je zaškolení a zkušební provoz. Také je uživatelům k dispozici telefonická či elektronická podpora (e-mail, vzdálený přístup) a případný servisní zásah do 24 hodin.

Graf