Pokud potřebujete monitorovat teplotu v místě, kde není Wifi, interní ethernetová síť či možnost natáhnout kabel, jsou pro vás teploměry s rádiovým přenosem ideální možností, jak monitorovat teplotu. Stačí když bude v dosahu rádiová síť Sigfox, která funguje v 73 zemích světa.

Senzory a zařízení fungující na Sigfoxu mohou být nezávislá na elektřině, vydržet na bateriích v řádu několika let, komunikovat s velmi vysokou spolehlivostí a bezpečností.

Teploměry s rádiovým přenosem jsou ideální pro monitorování teploty v těžko dostupných místech, v přírodě na horách či pro monitorování teploty na historických památkách, kde není dostupné jiné připojení. Typickými oblastmi využití výhod sítě SIGFOX v Evropě jsou odečty vody, elektřiny, plynu, optimalizace a šetření provozních nákladů, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových potocích apod.

Technologie je tak vhodná jak pro správu města, podniku nebo domácnosti. Pokrytí touto rádiovou sítí Sigfox si můžete jednoduše vyzkoušet podle adresy.

https://sigfox.cz/cs/partneri