Validace chladících vozů a návěsů

Provádíme validaci chladících vozů, návěsů a automobilů pro převoz léčiv. Výsledkem validace je validační zpráva, který prokazuje, že nákladový prostor splňuje teplotní podmínky pro skladování a převážení materiálů. Validace je nejčastěji požadována kontrolními úřady, jako je SÚKL, WHO, SZPI či jiný kontrolní orgán. Validaci chladícího vozu však může požadovat i některý z výrobců či odběratelů, kteří kladou nároky na dodržování povolených teplotních limitů.

Validace probíha podle postupu v rozsahu:

  • operační kvalifikace OQ (Operational Qualification)
  • procesní kvalifikace PQ (Process Qualification)