Ostatní teploměry se specifickou konstrkucí nebo způsobem použití.