Akreditovaná kalibrace vah u zákazníka

Provádíme akreditovanou kalibraci vah ( jeřábových, paletových, obchodních, plošinových, analytických, laboratorních atd.) např. značky CAS

Jako akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2394 KALIST AKL s.r.o. provádíme mimo jiných kalibrací i akreditované kalibrace a servis vah různých značek a typů. Pokud váhy vykazují větší odchylky než je zákazník ochoten akceptovat, provedeme jejich seřízení, popř. navrhneme způsob opravy. Ke každé z nich vystavíme kalibrační list. Naše kalibrace splňují požadavky dozorových orgánů ( ISS, SÚKL, ČIA apod.).

Akreditované kalibrace provádíme dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a to v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. V rámci kalibrace Vám vystavíme kalibrační list, který splňuje požadavky normy ČSN EN 45 501.

Pokud potřebujete nový kalibrovaný přístroj, nahlédněte na stránky našeho e-shopu, nebo nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky. S dotazy k akreditované kalibraci přístrojů se obracejte na e-mailovou adresu kalist@kalist.cz nebo volejte tel. číslo: 577 700 775, případně nás kontaktujte zde. Dohodneme si termín provedení kalibrace i její cenu.