Kalibrace teplotních čidel v provozu

Na žádost provádíme také kalibrace teplotních čidel přímo v provozních prostorách zákazníka. Jedná se o teplotní čidla, která jsou součástí přístrojů a zařízení a nelze je zaslat do laboratoře, nebo která zákazník nemůže několik dní postrádat.  Díky tomu často není nutné přerušit běžný provoz a odpadá mnohdy složitá a časově náročná demontáž měřidla.

Provádíme také kalibrace celého teplotního řetězce od čidla teploty, přes převodník až k zobrazovací jednotce, čímž se eliminuje možná chyba na trase, ke které by mohlo dojít v případě kalibrace samotného čidla.

Pro bližší informace ke kalibracím teploty přímo u zákazníka, cenové nabídky či domluvení termínu kalibrace, se obracejte na e-mail: dsiska@kalist.cz nebo telefon 775 185 655.