Procesní kalibrace

Procesní kalibrace měřidel jsou prováděny podle interních postupů kalibrační laboratoře u měřidel, která nespadají do rozsahu naší akreditované činnosti. 

  • Kalibrace bezdotykových teploměrů (IR teploměry, termokamery apod.)
  • Kalibrace tlakoměrů
  • Kalibrace délkových měřidel (svinovací metry, posuvná měřítka apod.)
  • Kalibrace otáčkoměrů a měřičů kmitů (otáčkoměry jako součást přístrojů, měřiče kmitů apod.)
  • Kalibrace čidel CO2 (čidla CO2 jako součást termostatů apod.)
  • Kalibrace pH metrů

Kalibrační list prokazuje metrologickou návaznost pro pracovní měřidla nestanovená podle požadavků zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, avšak neprokazuje provedení kalibrace mezinárodně uznatelné v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.