Comet Cloud

Celý popis

Kód produktu: cloud
Dostupnost: Skladem

0 0 Kč 0 Kč bez DPH

Popis produktu

COMET Cloud je internetové úložiště dat naměřených bezdrátovými čidli v síti internetu Sigfox. Data jsou přístupna po připojení k internetu a zobrazena v prohlížeči.

Naměřené hodnoty jsou odeslány prostřednictvím sítě Sigfox IoT (Internet of Things) v nastavitelném časovém intervalu - 10 minut až 24 hodin.

Každý uživatel má přístup do svého účtu COMET Cloud, který je chráněn heslem.

Do COMET Cloud lze přidávat snímače, vytvářet organizační struktury, skupiny snímačů a uživatelů. Pro jednotlivé uživatele lze nastavit různá práva pro zobrazení dat a administraci.

VYZKOUŠEJTE DEMO COMET CLOUD

Doporučené produkty

Poptat produkt k zapůjčení

Možnosti kalibrace

1. Bez kalibrace

Zakoupení samotného produktu.

2. Procesní kalibrace

Pracovníci naší laboratoře Vámi vybraný přístroj vyzkouší a na základě pečlivého porovnání s etalony, které mají návaznost na státní etalony, vystaví k přístroji kalibrační list s naměřenými hodnotami a příslušnými nejistotami měření.

3. Akreditovaná kalibrace

Kalibrační list je vystaven s odkazem na naši akreditaci Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a s akreditační značkou. Vyjadřuje, že naše laboratoř prošla v daném oboru úspěšně posuzováním ČIA a kalibrace provádí dle vhodných postupů a na náležité odborné úrovni (viz Osvědčení o akreditaci). Mnoho kontrolních institucí a auditorů dnes vyžaduje kalibrační list od akreditované laboratoře, neboť je jistou zárukou, že byla kalibrace provedena dle platných norem a schválených postupů.