Reference KALIST AKL s.r.o.

Testovací měření mikroklimatu v Praze

Testovací měření mikroklimatu v Praze

Do zkušebního provozu v Praze Holešovicích jsme nainstalovali a zkalibrovali čidlo teploty, relativní vlhkosti a barometrického tlaku. Profesionální čidlo českého výrobce Comet system s.r.o. je vybaveno přídavným akupackem a pasivním meteokrytem, který eliminuje vlivy slunečního záření. Naměřené údaje čidlo bezdrátově přenáší prostřednictvím rádiové sítě Sigfox do Comet cloud.


Online měření teploty štěpky

Online měření teploty štěpky

Pro jednoho z našich klientů jsme realizovali měření teploty ve štěpce pomocí tyčových zemědělských teploměrů AGRO. Teploměry přenášejí naměřená data online prostřednictvím bezdrátového přenosu do cloudového úložiště. Zákazník je včas upozorněný alarmem na překročení teploty a může skladovanou štěpku přesunout. Díky tomu může správně řídit proces skladování dřevní štěpky a zabránit samovznícení.


Monitorování a teplotní mapa farmaceutického skladu

Monitorování a teplotní mapa farmaceutického skladu

Pro společnost NOVIKO s.r.o. (Covetrus) jsme uspěšne realizovali monitorovací systém teploty a relativní vlhkosti. Celé instalaci také předcházela teplotní mapa farmaceutického skladu. V této skladovací hale jsou skladovány převážně krmné směsi a krmiva. V některých místech se však skladuje i farmaceutický materiál pro veterinární kliniky.


Měření teploty v kompostárně a hygienizačním boxu

Měření teploty v kompostárně a hygienizačním boxu

Pro kompostárnu jsme realizovali měření teploty kompostu a hygienizačního boxu. Pro měření byly využity bezdrátové snímače Sigfox od českého výrobce Comet system s.r.o.. Teploměry měří teplotu ve třech krechtech, kde je uskladněn kompost a biologicky dosoušená biomasa. Jeden z teploměrů je také umístěn v hygienizačním boxu, kde měří průběh hygienizace gastro odpadu.


Vpichové nerezové sondy pro uhelné sklady

Vpichové nerezové sondy pro uhelné sklady

Pro velkosklad uhlí jsme dodali vpichové nerezové sondy pro měření teploty ve skladu uhlí. Teploměry jsou díky své odolnosti zapíchnuté přímo v hromadě uhlí, kde měří teplotu ve čtyř metrech hloubky. Sondy však měří ve dvou úrovních hrotu a navíc teplotu vzduchu. Použité přístroje Comet systém pak naměřené data přenášejí pomocí rádiové sítě Sigfox, přímo do cloudu.


Instalace snímačů teploty a vlhkosti do výbušného (Ex) prostředí

Instalace snímačů teploty a vlhkosti do výbušného (Ex) prostředí

Ve výbušném prostředí (Ex) jsme instalovali čidla teploty Comet system s zajištěním zenerovou bariérou a převodníkem pro přenos naměřených dat do ethernetové sítě. Teplotní čidlo bylo umístěno ve skladu chemikalií, kde může vzniknout nebezpečí vznícení hořlavých materiálů. Pro tento účel jsme použili jiskrově bezpečný snímač teploty a vlhkosti Comet T3110Ex. 


Instalace čidel teploty a vlhkosti v podzemních katakombách

Instalace čidel teploty a vlhkosti v podzemních katakombách

Instalovali jsme teplotní, vlhkostní čidla v podzemních katakombách, kde je nutné sledovat i rosný bod. Našli jsme řešení jak porazit špatný signál a přitom nezasáhnout do struktury zdiva. Monitorování funguje bezdrátově pomocí rádiového signálu, který přenáší data přímo k uživateli. Instalace samotných přístrojů je přitom velmi jednoduchá.


Instalace GSM dataloggerů teploty v hematologii a biochemii

Instalace GSM dataloggerů teploty v hematologii a biochemii

Pro skladování krevních vzorků je nutné monitorovat aktuální teplotu v lednicích a mrazácích. V oddělení hematologie a biochemie instalujeme GSM dataloggery s externími čidly, které dokáží zaznamenávat teploty do interní paměti ale také odesílat pomocí GSM modulu do internetového úložiště Comet cloud, ke kterému můžete přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.


Kalibrace analyzátorů vlhkosti v akreditované kalibrační laboratoři

Kalibrace analyzátorů vlhkosti v akreditované kalibrační laboratoři

Jako akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2394 KALIST AKL s.r.o. provádíme mimo jiné i kalibrace a servis analyzátorů vlhkosti (sušicích vah) různých značek a typů (Radwag, Ohaus, Shimadzu, Kern, Sartorius, Scaltec a dalších dle dohody). Pokud analyzátory vlhkosti (váhy) vykazují větší odchylky než je zákazník ochoten akceptovat, provedeme jejich seřízení, popř. navrhneme způsob opravy. Seřízení provedeme jak u vážící části, tak i u části teplotní. Ke každé z nich vystavíme kalibrační list. Naše kalibrace splňují požadavky dozorových orgánů (ISS, SÚKL, ČIA apod.).


Kalibrace odstředivek v laboratořích zákazníků

Kalibrace odstředivek v laboratořích zákazníků

U našich zákazníků provádíme kalibrace laboratorních odstředivek mnoha různých značek, jako jsou Hettich, Eppendorf, Sigma, Beckman Coulter, MPW, atd. U tohoto zařízení nabízíme kalibraci otáčkoměru a časovače, případně teplotního čidla u chlazených centrifug.

Další