Snímače oxidu siřičitého SO2

Pro měření koncentrace oxidu siřičitého SO₂ v ovzduší

Oxid siřičitý (SO₂) vzniká například spalováním fosilních paliv a v průmyslu. Obsahovat jej ale může některý stavební materiál, barviva, mikroorganismy nebo vulkanizovaná guma. V přírodě se také vyskytuje v sopečných plynech nebo v podzemních minerálních vodách. Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který štiplavě zapáchá. Vzhledem k povaze tohoto plynu je lepší čidla umístit ve spodní části měřeného prostoru, protože oxid siřičitý je těžší než vzduch.

Měření oxidu siřičitého (SO₂) je často využíváno v těchto oblastech:

  • V muzeích a depozitářích, kde je oxid siřičitý (SO₂) měřen jako polutant působící na kovy, zejména na železo a měď, kde způsobuje korozi. Často je také SO₂ monitorováno u obrazů, kde způsobuje tmavnutí a změnu barevnosti. V případě uchovávání usně a textilu oxid siřičitý způsobuje narušení vlákna a pevnosti textilu.
  • V průmyslu a výrobě je oxid siřičitý (SO₂) měřen zejména v souvislosti s ochrannou zdraví. Při výrobě některých produktů, barviv a vulkanizované gumy může SO₂ zvyšovat svou koncentraci v ovzduší.
  • V termálních lázních, kde oxid siřičitý vzniká odpařováním z podzemních minerálních vod. Tento plyn je škodlivý pro lidské zdraví, je třeba zajistit vhodnou rekuperaci vzduchu a měření SO₂.