Teplotní mapa skladů a skladovacích hal

Teplotní mapa velkých skladovacích hal a skladů pro uchovávání termolabilního materiálu.

Provádíme teplotní mapy velkých skladovacíh prostor, jako jsou skladovací haly termolabilních materiálů, léčiv, potravin a jiných materiálů.

Cílem validace je zjištění rozložení teplot v prostoru podle požadavků zadavatele. Teplotní mapa může být provedena v celém objektu, případně může být specifikována uživatelem jen na prostor ke skladování například v regálovém systému, prostoru expedice, naskladňování nebo konrétním umístění ve výrobním či expedičním procesu.

Teplotní mapa může být prováděna v různých provozních situacích. Nejlepší měření probíhá v případě je-li omezený nebo zastavený provoz. Případně je možné měření realizovat v konrétních částech a časových etapách. Nejlépe odpovídající teplotní mapa by se měla provádět v konrétním prostoru jako celku v jednom časovém intervalu.

Teplotní mapy vyžadují zejména výrobci či odběratelé, kteří požadují správné dodržování teplotních podmínek skladovaných produktů. Ve většině případů se jedná o sklady termolabilního materiálu jako jsou léčiva či jiný zdravotnický materiál. V některých případech je pak vyžadovaná validace pro sklady potravin.


Skladovací hala jako celek

Teplotní mapa velkého skladuPro správně provedenou teplotní mapu je třeba monitorovat celý prostor v jedné časové ose.

Tento proces je sice náročnější a je třeba velkého počtu čidel, ale jedině takto lze naměřit relevantní data, která budou korespondovat s časovou osou záznamu.

Princip validace prostoru spočívá vlastně v jakémsi ověření, zda daný prostor splňuje požadované teplotní podmínky. Tyto podmínky stanovuje zadavatel, podle povahy skladovaného materiálu.

Záznam teplotní mapy v jedné časové ose vypovídá o aktuální teplotě ve všech místech skladu v daný moment. Na základě tohoto měření pak lze vyhodnotit celý prostor skladu jako vyhovující nebo nevyhovující. V případě jiných konkurenčních firem je často prováděn zaznam v různých časech z různých míst skladového prostoru. Tento postup však považujeme za nesprávný.


Vyhovíme kontrolním orgánům

Validace skladů 15 let zkušenostíValidace skladů je většinou požadována kontrolními orgány a dodavateli.

Díky zkušenostem s validacemi zajistíme správné provedení a následné zpracování celého procesu. Výstupem je pak validační protokol, který obsahuje všechny náležitosti.

SÚKL (Státní ústav pro konrolu léčiv)
vyžaduje validaci pro vhodné skladování termolabilních léků a zdravotnického materiálu. V případě teplotních map skladovacích hal vycházíme z dokumentu DIS-15 a doporučení světové zdravotnické organizace.

Pro tento účel máme zpracovaný postup, který splňuje požadavky.

Dodavatelé, výrobci a zahraniční investoři
teplotní mapy vyžadují podle vlastních technologických a legislativních požadavků. V tomto případě se dokážeme přizpůsobit požadavkům klienta. Zvolíme tak vhodný postup, rozmístění čidel i požadovaný výstup vhodný pro zjištění požadovaných specifik od zákazníka.


Kontakty a informace

Podrobnější informace o teplotních mapách naleznete v souvisejících podkategoriích. V případě zájmu, konzultace či cenové nabídky nás můžete kontaktovat na emailu či telefonním čísle.

Sídlo firmy a laboratoře

KALIST AKL s.r.o.
Třebětice 8
769 01 Holešov 

Kontaktní informace

Validace a teplotní mapy u zákazníka

David Šiška
(+420) 775 185 655
dsiska@kalist.czNáhled na rozložení čidel pro teplotní mapu farmaceutického skladu

Monitorování a teplotní mapa farmaceutického skladu

Monitorování a teplotní mapa farmaceutického skladu

Pro společnost NOVIKO s.r.o. (Covetrus) jsme uspěšne realizovali monitorovací systém teploty a relativní vlhkosti. Celé instalaci také předcházela teplotní mapa farmaceutického skladu. V této skladovací hale jsou skladovány převážně krmné směsi a krmiva. V některých místech se však skladuje i farmaceutický materiál pro veterinární kliniky.