Teplotní mapy

Teplotní mapy prostoru lednic, mrazáků a skladů pro správné uchovávání materiálu.

Provádíme teplotní mapy skladovacích prostorů pro správné uchovávání termolabilního materiálu. Teplotní mapy jsou nejčastěji požadovány v komorových lednicích, mrazácích ale i ve větších skladech, ve kterých je nutné udržovat vhodnou teplotu. Teplotní mapa, nebo přesněji řečeno validace prostoru, pak prokazuje, zda je dodržena vhodná teplota ve všech místech uskladnění. Výsledkem validace je validační protokol, který prokazuje, zda prostor vyhovuje či nevyhovuje požadavkům zákazníka.

Teplotní mapa je velmi často požadována kontrolními orgány, jako jsou:

 • SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) - Pro skladování termolabilních léčiv v mrazících zařízeních, chladničkách a boxech. Blíže o tom pojednává dokument DIS-15 - Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv.
 • Odběratelé krevní plasmy - Hlavní odběratelé jsou Baxter a Grifols, kteří vyžadují správné uchovávání a skladování krevní plasmy.
 • SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) - Jako prokázání pro vhodné skladování termolabilních potravin.
 • SVS (Státní veterinární správa) - Pro vhodné skladování krmiv a léčiv.

Dodržení vhodné teploty v prostoru je však také důležité zejména pro laboratoře, kde je teplotní mapa prováděna u termoboxů, inkubátorů, vodních lázní, šokových zmrazovačů, termobloků a jiných zařízení. Ve výrobě a průmyslu se často provádějí teplotní mapy sušáren, termostatů a teplotních komor, které jsou součástí výroby.


Validační protokol (teplotní mapy)

Validační protokol teplotní mapy - vzorVýstupem provedené teplotní mapy je validační protokol, který obsahuje všechny potřebné údaje k vyhodnocení měřeného prostoru. Teplotní mapy a validace provádíme již 15 let. Výstupní validační protokol je zpracován tak, aby vyhovoval všem výše uvedeným kontrolním orgánům ale hlavně požadavkům zákazníka. Mimo jiné protokol obsahuje:

 • Údaje o zákazníkovi a měřeném zařízení.
 • Metodu měření a odpovídající validační postup.
 • Etalony, které byly při měření použity, jejich kalibrační listy v akreditované laboratoři a návaznost etalonů na státní etalon.
 • Grafické rozmístění čidel.
 • Fotodokumentaci rozmístění čidel v prostoru.
 • Grafické zobrazení průběhu teplot v zařízení.
 • Tabulku s naměřenými hodnotami včetně statistiky.
 • Kopie kalibračních listů teplotních čidel, která jsou kalibrována v akreditované kalibrační laboratoři.
 • Zhodnocení měření.
 • Specifické požadavky zákazníka.
 • Závěr a vyhodnocení požadavků zákazníka.


Teplotní mapy lednic a mrazákůTeplotní mapy lednic a mrazáků

Pro vhodné skladování léků, vakcín, krevní plazmy a jiných termolabilních materiálů.

Pokud máte klasickou lednici či mrazák, případně skladujete termolabilní materiál ve velké komorové lednici či mrazáku, zde naleznete další informace o teplotních mapách v těchto chladících zařízeních.

Validace lednic a mrazáků je vyžadována zejména ze strany kontrolních orgánů, jako je SÚKL a odběratelé krevní plazmy Baxter a Grifols. Je vyžadována téměř ve všech případech, které jsou spojeny se skladováním krve.

Více informací o teplotních mapách lednic a mrazáků


Teplotní mapa skladů a skladovacích halTeplotní mapa skladů a skladovacích hal

Provádíme teplotní mapy a validace skladovacích hal pro termolabilní materiál.

Zajistíme vám teplotní validaci prostoru vašeho skladu. Očekávat můžete kompletní služby od počáteční konzultace, vašich požadavků, cenové nabídky, technické realizace a kompletní zpracování dokumentace s výstupem v podobě validačního listu.

Teplotní mapy skladů jsou nejčastěji vyžadované pro farmaceutický materiál, lékařské prostředky, krmiva či potraviny. Nevyjímáme však i výrobní haly a sklady, které zpracovávají či skladují jiný termolabilní materiál.

Více informací o teplotních mapách skladů


Kontakty a informace

Podrobnější informace o teplotních mapách naleznete v souvisejících podkategoriích. V případě zájmu, konzultace či cenové nabídky nás můžete kontaktovat na emailu či telefonním čísle.

Sídlo firmy a laboratoře

KALIST AKL s.r.o.
Třebětice 8
769 01 Holešov 

Kontaktní informace

Validace a teplotní mapy u zákazníka

David Šiška
(+420) 775 185 655
dsiska@kalist.cz