Validace chladících a mrazících zařízení

Provádíme validace chladících a mrazících zařízení (lednice, mrazáky, hlubokomrazící boxy, šokery, apod.), kdy u příslušného přístroje je zkalibrováno čidlo regulátoru a proměřena homogenita pracovního prostoru zařízení.

Po dohodě se zákazníkem může výt i identifikováno nejrizikovější místo prostoru, kde může být případně umístěno čidlo pro monitoring prostředí. Po dohodě se zákaníkem může být provedena i zkouška „KEZ“ (kontrola elektrického zařízení).