Validace chladících vozů a návěsů.

Validace chladících vozů, návěsů a automobilů pro převoz léčiv.

Provádíme validaci nákladových prostorů chladících vozů pro převoz termolabilních materiálů a léčiv. Výsledkem validace je validační zpráva, který prokazuje, že nákladový prostor splňuje teplotní podmínky pro skladování a převážení materiálů. Jedná se zejména o chladící vozy k převážení léčiv a jiných zdravotnických prostředků.

Validační zpráva je doklad, kterým dopravce prokazuje, že je vozidlo vhodné a splňuje požadované teplotní limity. Validace je nejčastěji požadována kontrolními úřady, jako je SÚKL, WHO, SZPI či jiný kontrolní orgán. Validaci chladícího vozu však může požadovat i některý z výrobců či odběratelů, kteří kladou nároky na dodržování povolených teplotních limitů.

Validace probíha podle postupu v rozsahu:

 • operační kvalifikace OQ (Operational Qualification)
 • procesní kvalifikace PQ (Process Qualification)


Jaké zkoušky validace obsahuje?

Je dodržován interní postup, který splňuje všechny požadavky pro správné provedení validace. Téměř ve všech případech zkouška obsauje:

 • Statickou zkoušku v prázdném stavu nákladového prostoru.
 • Statickou zkoušku při naložení nákladového prostoru.
 • Zkouška během jízdy.
 • Simulaci nakládky a vykládky.
 • Zkouška se simulací výpadku.

Zkoušky lze samozřejmě doplnit individuálně, podle požadavků zákazníka.


Vybavení a způsob provedení validace

Nákladový prostor chladícího vozuPři měření používáme přesné přístroje s rychlou odezvou s teplotními čidly, které dokáží efektivně pokrýt mapovaný prostor. Všechna čidla mají akreditovanou kalibraci. Kalibrační listy čidel jsou mezinárodně uznatelné v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Osvědčení o akreditaci

Při provedení validace je kladen důraz na co nejpřesnější měření. Při instalaci teplotních čidel do chladící části vozu je zohledněno provedení měřeného prostoru. Zejména informace o tom, zda je prostor oddělený přepážkou, ve kterém místě je vstup do nákladového prostoru a kde probíhá vykládka a nakládka. Důležitý je i počet a rozmístění výdechů chladícího agregátu.

Pro správné provedení validace je používán interní validační postup. 


Co je třeba vědět a na co se připravit?

Chladící vůz nákladový prostorPrůběh zkoušek a měření je hlavně časově náročný. Během validace je třeba simulovat skutečný provoz vozidla. Je tedy dobré vědět:

 • Jaký je teplotní rozsah, který je třeba dodržet?
 • Pokud vozidlo funguje ve více teplotních režimech, je třeba znát jednotlivé teplotní rozsahy.
 • Jaká je nejdelší cesta, kterou vozidlo ujede?
 • V jakém ročním období chcete validaci provést? Nejčastěji se provádí zimní a letní validace.
 • Pokud může zákazník poskytnout řidiče pro provedení zkoušky během jizdy, lze na validaci poskytnout slevu.


Kontakty a informace

Podrobnější informace o teplotních mapách naleznete v souvisejících podkategoriích. V případě zájmu, konzultace či cenové nabídky nás můžete kontaktovat na emailu či telefonním čísle.

Sídlo firmy a laboratoře

KALIST AKL s.r.o.
Třebětice 8
769 01 Holešov 

Kontaktní informace

Validace a teplotní mapy

David Šiška
(+420) 775 185 655
dsiska@kalist.cz