Validace laboratorních odstředivek (centrifug)

Provádíme validace různých značek laboratorních odstředivek (Hettich, Eppendorf, Sigma, Sakura, MPW, Statspin apod.). Na přístrojích je provedena kalibrace jednotlivých veličin (otáčky a časovač), v případě chlazených centrifug je kalibrováno i teplotní čidlo. Na žádost zákazníka může být provedena i KEZ (kontrola elektrického zařízení), případně BTK (bezpečnostně technická kontrola)