Validace monitoringu prostředí

Vzhledem k rostoucí potřebě monitorování teploty, případně vlhkosti prostředí (laboratoř, sklad, apod.) provádíme mimo jiné i validaci systémů (drátových, bezdrátových), kdy je každé jednotlivé čidlo systému zkalibrováno a je k němu vystaven kalibrační list. 

V případě, že výsledná odchylka je pro zákazníka neakceptovatelná a systém umožňuje zadávání korekcí, je možné tuto chybu zkorigovat. (ConWin, Comet, Falcon, atd. =  výrobci).