Validace termostatů a pecí

Provádíme validace laboratorních zařízení s regulací teploty jako jsou termostaty, sušárny, inkubátory a pece. Součástí validace je provedení kalibrace čidla regulátoru a proměření homogenity vnitřního prostoru zařízení.

Po dohodě se zákazníkem je možné provedení zkoušky "KEZ" (kontrola elektrického zařízení)