Měření pro veřejnou správu

Měření teploty, relativní vlhkosti, CO2 a jiných veličin ve veřejných prostorech?

Realizujeme měření ve veřejných prostorech, úřadech, školách, knihovnách i na venkovním prostranství, jako jsou parky, ulice a silnice. Cílem takového měření je zejména ochrana lidského zdraví, životní podmínky, ochrana životního prostředí či zajištění vhodného uskladnění citlivých materiálů.

Jako jedni z mála vám dokážeme dodat měření s kompletními službami, které s měřením souvisí.

  • Zajistíme teplotní mapu měřeného prostoru.
  • Doporučíme vhodné umístění čidel.
  • Jako akreditovaná kalibrační laboratoř č.j. 2394 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 dodáme snímače s mezinárodně uznávaným kalibračním listem v rámci mezinárodních multilaterálních dohod AS MLA a ILAC MRA.
  • Měření dodáváme jako certifikovaný distributor s odpovídající technickou podporou.
  • Měření předáme včetně podrobného vysvětlení a zaškolení.
  • Poskytneme možnost vzdálené podpory a správy.