Kalibrované vlhkoměry pro správné měření vlhkosti vzduchu.

Vlhkoměry jsou nepostradatelné pro měření vlhkosti vzduchu ve výrobě, nebo například ve skladovacích prostorech, kde může vlhkost zásadně ovlivnit stav skladovaného materiálu. Příliš vysoká vlhkost totiž ovlivňuje vznik plísní, koroze a hniloby. Malá vlhkost naopak zvyšuje prašnost a vznik statické elektřiny, která může ovlivnit průběh výroby a funkčnost strojů.

Proto je důležité měřit vlhkost pomocí kalibrovaného vlhkoměru. Připravili jsme pro vás nejprodávanější typy vlhkoměrů, u kterých zákazníci požadují provedení kalibrace podle akreditovaného postupu. Jen tak lze totiž zajistit správnost měření a fungování vlhkoměru. Součástí balení těchto vlhkoměru je i vystavení kalibračního listu, na kterém jsou vyčísleny naměřené hodnoty včetně odchylek.