Bezdrátové WiFi snímače teploty, vlhkosti, CO2, tlaku a jiných veličin.

WiFi snímače jsou vhodné pro měření veličin v místě, kde se nachází WiFi signál. Ideální je pro použití v kancelářských či skladovacích budovách ale i v domácnostech. Stačí využít WiFi signálu, který již máte v budově instalovaný a pomocí těchto čidel snadno změříte požadovoanou veličinu.

WiFi čidla dokáží měřit teplotu, relativní vlhkost, atmosférický tlak, CO2 nebo rosný bod. Přitom zapojení a instalace takového čidla je opravdu velmi snadná. Ve většině případů stačí čidlo umístit v dosahu WiFi, zapojit jej do zásuvky a pomocí webového či cloudového rozhraní tak ihned můžete sledovat naměřené hodnoty. 

Přístup k čidlu tak můžete mít z počítače, tabletu či mobilního telefonu s přístupem na internet. Velkou výhodou je instalace bez kabelů, není třeba táhnout kabely, lišty a provrtávat zdi. Vše jde jednoduše a elegantně vyřešit a bez problému přemístit na jiné, vhodné místo.