Zdravotnictví - měření a kalibrace

Zdravotnictví je jeden z největších oborů, který musí vycházet ze správného měření.

Ve zdravotnictví spadá většina měřidel mezi tzv. „stanovená měřidla", která jsou podle vyhlášky č. 345/202 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu určena k ochraně zdraví. Tato měřidla se pravidelně úředně ověřují. Mezi ně spadají zejména krevní tonometry, váhy pro vážení osob, lékařské teploměry a jiná zařízení, která mají vliv na stanovení diagnózy či přímý vliv na zdraví člověka.

V oblasti zdravotní techniky se však nacházejí i zařízení, u kterých je třeba provádět „akreditovanou kalibraci". Laicky řečeno, je nutné zjistit, zda dané zařízení pracuje a měří se správnou odchylkou. Pro tyto účely existují akreditované kalibrační laboratoře, které provedou kalibraci a vystaví kalibrační list. Na tomto kalibračním listu pak uživatel přesně ví, s jakou odchylkou měřidlo pracuje.

KALIST AKL s.r.o. je akreditovaná kalibrační laboratoř, která vám poskytne kompletní sortiment služeb a kalibrací, zahrnující většinu měřidel používaných ve zdravotnických zařízeních.

Rádce

Kalibrace v rozsahu akreditace

Kalibrace v rozsahu akreditace

Provádíme kalibrace měřidel jako akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2394 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto kalibrace nabízíme v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Měření a zpracování výsledků probíhá dle schválených kalibračních postupů a platných předpisů s důrazem na bezchybné provedení a bezpodmínečné dodržení sjednaných termínů. Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.


Kalibrace, otázky a odpovědi

Kalibrace, otázky a odpovědi

Jak dlouho kalibrace platí? Jaká je lhůta rekalibrace? Co je to kalibrační list a co obsahuje? Co je to validace, etalon, návaznost měřidel či úřední ověření měřidla? Odpovědi na tyto otázky naleznete právě zde.